21 marca 2023

Kiedy jest potrzebny i ile kosztuje geodeta?

Budowa domu to zawsze duże przedsięwzięcie, które wymaga współpracy z wieloma specjalistami. Jednym z nich jest geodeta. Do jego zadań należy m.in. wytyczenie granic działki czy wyznaczenie miejsc przyłączy. Usługi geodezyjne obejmują bardzo szeroki zakres prac. Dlatego warto wiedzieć, czym dokładne zajmuje się geodeta, kiedy powinno się skorzystać z jego usług i ile takie usługi kosztują.

Czym zajmuje się geodeta?

Podstawowym zadaniem geodety jest przeprowadzanie dokładnych pomiarów gruntu, a następnie analiza tego pomiaru. Usługi geodezyjne charakteryzują się bardzo szerokim zastosowaniem. Od wyznaczania dróg i chodników, po prace niezbędne przy budowanie domu. To właśnie bowiem geodeta odpowiedzialny jest za sporządzanie map dla architektów, na których m.in. wyznacza elementy wchodzące w skład działki. Do jego zadań należy także przeprowadzenie kontroli przy oddawania inwestycji do użytku. Chcąc dokładniej odpowiedzieć na pytanie, co robi geodeta, wskazać można na takie czynności jak adaptacja map do celów projektowych, tyczenie budynków i wyznaczanie znaków geodezyjnych oraz na przeprowadzanie inwentaryzacji geodezyjnej podwykonawczej.

Na czym polega adaptacja map geodezyjnych?

Jak wspomniano, geodeta odpowiedzialny jest m.in. na adaptację map geodezyjnych. Najważniejszy dokument stanowi tutaj mapa zasadnicza. Każdy inwestor przed rozpoczęciem budowy musi taką mapę nabyć w starostwie lub urzędzie gminy. Na jej podstawie prowadzone są potem wszelkie prace projektowe. Zadaniem geodety jest adaptacja mapy, czyli sprawdzenie prawidłowości wymiarów i stanu faktycznego działki, a także naniesienie ewentualnych zmian. Jedną z kluczowych czynności jest tu choćby wytyczenie granic działki. Poza tym geodeta przygotowuje obrysy budynków, analizuje ukształtowanie terenu, a także wykonuje różnego rodzaju pomiary geodezyjne. Na tej podstawie powstaje mapa projektowa w skali 1:500. Dopiero na jej podstawie architekt może rozpocząć pracę nad projektem domu.

Przeczytaj także:  Frezowanie CNC we Wrocławiu

Na czym polega tyczenie budynku i wyznaczanie znaków geodezyjnych?

Etap inwestycji, jakim jest rozpoczęcie budowy, także wymaga współpracy z geodetą. Jego zadaniem w tym przypadku jest wytyczenie osi budynku, punktów głównych oraz ścian zewnętrznych. Jeśli jest taka potrzeba lub wręcz konieczność geodeta może także wyznaczyć ściany wewnętrzne i taras. Co ważne, wyznaczanie wspomnianych punktów realizowane jest na podstawie wcześniej naniesionych na mapę czterech punktów głównych, umiejscowionych w narożnikach działki. W praktyce punkty główne to wkopane w ziemię słupki określane jako znaki geodezyjne.

Na czym polega inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza?

Koniec budowy domu także wymaga współpracy z geodetą. Na tym etapie przeprowadza on inwentaryzację geodezyjną. Podczas jej wykonywania geodeta przeprowadza pomiary istniejącego budynku oraz dokonuje kontroli przyłączy. Inwentaryzacja geodezyjna stanowi element specjalnego dokumentu, który fachowo nazywa się operatem kolaudacyjnym. W skład dokumentu wchodzić musi oryginalny dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, dokumentację podwykonawczą, a także protokoły badań i odbiorów oraz właśnie inwentaryzację geodezyjną. Tak przygotowany operat kolaudacyjny dostarczony musi zostać do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Kiedy jeszcze powinno się skorzystać z usług geodezyjnych?

Budowa domu to nie jedyna sytuacja, kiedy powinno się skorzystać z usług geodety. Jest tak także choćby w przypadku chęci postawienia ogrodzenia wokół działki. W takiej sytuacji konieczne jest wytyczenie jej granic przez geodetę. Wszystko po to, aby mieć pewność, że ogrodzenia nie postawi się na działce sąsiada. Jak geodeta wyznacza granice działki? W pierwszej kolejności kompletuje on wszystkie dokumenty związane z działką i poddaje je dokładnej analizie. Jej celem jest stwierdzenie, czy działka ma już wyznaczone granice prawne, a jeśli tak, to czy jest możliwość ich odnalezienia na podstawie posiadanej dokumentacji. Jeśli nie jest to możliwe, wówczas konieczne jest wyznaczenie granic przez geodetę. Czy geodeta możne zmienić granice działki? Jak najbardziej tak. Jeśli okaże się w wyniku pomiarów, że wcześniej określone granice są nieprawidłowe, wówczas geodeta określa nowe, zgodne z rzeczywistością. Kiedy jeszcze powinno się skorzystać z usług geodety. Taką sytuacją jest kupno działki oraz przekształcenie działki rolnej na budowlaną.

Przeczytaj także:  Jak wybrać kolor do sypialni - krótki poradnik

Ile kosztuje geodeta?

Koszt usług geodezyjnych jest oczywiście zróżnicowany. Wszystko zależy od dokładnego zakresu prac, a także od miejsca, w którym prace te mają być realizowane. Średnia cena przygotowania mapy projektowej wynosić może ok. 2000 zł. Koszt wytyczenia granic budynku wynosić może ok. 1700 zł. Z kolei koszt wznowienia znaków geodezyjnych to ok. 2000 zł, a wykonania inwentaryzacji geodezyjnej 1300 zł. Jak jednak wspomniano, są to koszy uśrednione, ponieważ każde zlecenie zawsze wyceniane jest indywidualnie, a ostateczna cena uzależniona jest od różnych czynników, jak choćby wielkość działki.

Powiązane treści