27 lutego 2023

Wytyczenie granic działki – od czego zacząć?

Wielu właścicieli działek chce ogrodzić swoją posesję. Najczęściej wynika to ze względów bezpieczeństwa. Aby jednak można było postawić ogrodzenie, wcześniej konieczne jest wytyczenie granic działki. Wszystko po to, aby mieć pewność, że zostanie ono postawione w granicach posesji. Dzięki temu uniknąć można choćby sporu sąsiedzkiego w przyszłości. Warto zatem wiedzieć, jak taka czynność powinna zostać prawidłowo przeprowadzona.

Wytyczenie granic działki pod ogrodzenie – dlaczego jest to konieczne?

Mówiąc o budowie ogrodzenia wokół działki najczęściej myśli się o wyborze materiału, z którego ma być wykonane, o jego wyglądzie i innych aspektach wizualnych. Często zapomina się o tym, że wcześniej konieczne jest wyznaczenie granic działki. Ma to swoje praktyczne uzasadnienie. Dzięki temu będzie wiadomo, choćby ile elementów trzeba będzie wykorzystać do budowy ogrodzenia. Mowa tu choćby o słupkach i przęsłach. Ustalenie granicy posesji to także, o czym wspomniano, brak ryzyka ewentualnego konfliktu sąsiedzkiego. Pamiętać trzeba, że jeśli ogrodzenie postawione zostanie na działce sąsiada, wówczas naruszona zostanie jego własność. To z kolei wiązać będzie się z rozbiórką płotu, a tym samym z dodatkowymi kosztami i startą czasu. Warto tu dodać, że nie tylko chęć postawienia ogrodzenia wymusza wytyczenie granic posesji. Także przekształcenie działki rolnej na budowlaną wymaga takiej procedury.

Jak sprawdzić granice działki?

Jeśli sprawa dotyczy dopiero co zakupionej działki, wówczas sytuacja jest dość jasna. To bowiem sprzedający ma obowiązek ustalenia jej dokładnych granic. Zwykle w takim przypadku na terenie posesji bez trudu odnaleźć powinno się geodezyjne punkty graniczne. Ne oznacza to jednak, że zawsze należy wierzyć sprzedającemu na słowo. Czasem warto ustalone przez niego granice działki skontrolować. Zawsze bowiem istnieje ryzyko, że geodezyjne punkty graniczne zostały przestawione. Inna sytuacja jest wówczas, jeśli takich punktów nie ma wcale, a tym samym nie ma się pewności co do rzeczywistej granicy działki. W takim przypadku skorzystać należy z pomocy geodety, czyli osoby posiadającej wymagane uprawnienia pozwalające na ustalanie faktycznych granic działki.

Przeczytaj także:  Opakowania – dla wielu branż

Jak przebiega wytyczanie granic działki?

Jak wspomniano, w celu ustalenia rzeczywistych granic działki, zwrócić należy się o pomoc do specjalisty. Jak geodeta wyznacza granice działki? Usługa wyznaczania granic działki przez geodetę fachowo określana jest jako wznowienie znaków granicznych bądź wznowienie granic działki. Jej celem jest odszukanie granic działki lub na ich ponownym wytyczeniu. Cała procedura rozpoczyna się od zgłoszenia takiego zamiaru w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej. Następnie geodeta kompletuje wszystkie dokumenty dotyczące działki i poddaje je gruntownej analizie. Celem takiej analizy jest stwierdzenie, czy wcześniej działce ustalono granice prawne, a jeśli tak, to czym możliwe jest na podstawie posiadanej dokumentacji je odnaleźć. Jeśli nie jest to możliwe, wówczas geodeta przeprowadza wznowienie granic działki. Jego zadaniem w takim przypadku jest przygotowanie protokołu granicznego, który następnie musi zostać podpisany przez wszystkich właścicieli posesji znajdujących się wokół działki, której granice są wyznaczane.

Przeczytaj także:  Chcesz kupić działkę? Sprawdź poradnik krok po kroku

Ile trwa i kosztuje wytyczne granic działki?

Jeśli granice prawne działki możliwe są do ustalenia, wówczas cała procedura trwa ok. miesiąca. Jeśli jednak nie jest możliwe ustalenie granic prawnych działki, wówczas procedura trwa nieco dłużej i najczęściej są to ok. trzy miesiące. Okres ten może się wydłużyć, jeśli właściciele sąsiadujących posesji będą wnosić sprzeciw co do wytyczonych przez geodetę nowych granic. W taki przypadku sprawę rozstrzyga właściwy sąd. Wiedząc, kto wyznacza granice działki, warto także wiedzieć, ile kosztuje usługa, jaką jest odszukanie granic działki. Cena uzależniona jest od różnych czynników. Przede wszystkim istotny jest tu rodzaj procedury oraz zakres przeprowadzanych czynności. Wpływ na ostateczny koszt ma również oczywiście cennik wybranej firmy geodezyjnej. Kupno działki zawsze wiąże się z określonymi obowiązkami, a także kosztami. Warto właściwie zadbać o wszystkie kwestie, w tym o wytyczenie granic. Dzięki temu uniknie się w przyszłości ewentualnych nieprzyjemności.

Powiązane treści