19 lutego 2023

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną – jakie są formalności i ile to kosztuje?

Wielu inwestorów planując budowę domu, decyduje się najpierw na zakup działki rolnej, a dopiero potem na jej przekształcenie na działkę budowlaną. Wynika to z tego, że w wielu przypadkach takie rozwiązanie jest po prostu tańsze w porównaniu z zakupem działki budowlanej. Nie jest to jednak regułą. Dlatego warto wiedzieć, gdzie przekształcić działkę rolną na budowlaną, jak wygląda taka procedura, a także ile kosztuje i trwa.

Jak wygląda procedura przekształcenia działki rolnej na budowlaną?

Nierzadko wciąż słychać wątpliwości co do tego, czy można przekształcić działkę rolną na budowlaną. Odpowiedź jest oczywiście twierdząca. Wiedzieć jednak trzeba, jak taka procedura wygląda. Jeśli działka, która ma zostać przekształcona, ujęta jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, wówczas konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku o zmianę przeznaczenia działki rolnej na działkę budowlaną. Wniosek złożony powinien zostać we właściwym organie wykonawczym. Mowa tu o wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta. Dalsze postępowanie uzależnione jest przede wszystkim od klasy rolnej działki. Jeśli są to grunty należące do klasy I, II, III, wówczas wniosek przekazywany jest do Ministerstwa Rolnictwa, gdzie podejmowana jest ostateczna decyzja. Jeśli jednak wniosek dotyczy działki rolnej o niższej klasie, wówczas decyzję podejmuje gmina lub miasto. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku, kiedy działka nie jej ujęta w MPZP. W takiej sytuacji konieczne jest wniesienie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wiedzieć jednak trzeba, że możliwe jest to wyłącznie przy spełnieniu określonych warunków. Po pierwsze, w sąsiedztwie musi znajdować się zabudowana działka mająca dostęp do drogi publicznej. Po drugie, istnieje możliwość uzbrojenia działki. I po trzecie, teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze. Wiedząc, jak przekształcić działkę rolną na budowlaną, przejść można do tematu kosztów i czasu oczekiwania.

Przeczytaj także:  Podłoga na tarasie - najciekawsze pomysły

Ile kosztuje przekształcenie działki rolnej na budowlaną?

Jeśli decyzja co do przekształcenia działki rolnej na działkę budowlaną będzie pozytywna, wówczas należy wyłączyć działkę z dalszej produkcji rolnej. Dopiero w tym momencie możliwe jest wnioskowanie o pozwolenie na budowę domu. Złożenie wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej jest bezpłatne. Tak samo jest w przypadku wydania samej decyzji. Co jednak ważne, już samo gromadzenie załączników do wniosku może wiązać się z określonymi kosztami. Mowa tu choćby o środkach, jakie pobierze geodeta za pracę, jaką jest wytyczenie granic działki. Dodatkowe koszty ponieść trzeba także już po uzyskaniu pozytywnej decyzji. Konieczne jest bowiem zapłacenie należności oraz opłat rocznych. Należność jest jednorazową opłatą wynikającą z faktu wyłączenia działki z produkcji rolnej. Jej wysokość uzależniona jest od wielkości działki oraz klasy gruntu. Im wyższa wartość rolną gruntu, tym wyższa opłata. Szczegółowe regulacje w tej sprawie zawarte są w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wspomniano jeszcze o opłatach rocznych za wyłączenie działki z produkcji rolnej. Wynoszą one 10% należności i płacić należy je przez kolejne 10 lat. A ile czasu zajmuje cała procedura przekształcenia działki?

Przeczytaj także:  Stylowe upominki świąteczne: 6 propozycji dla miłośników stylowych wnętrz

Ile trwa przekształcenie działki rolnej na budowlaną?

Niestety na tak postawione pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wynika to z tego, że przepisy nie regulują kwestii terminu wydania takiej decyzji. Oznacza to, że procedura administracyjna trwać może kilka miesięcy, na nawet kilka lat. Wszystko zależy od tego, czy działka jest ujęta w MPZP, czy nie i od tego, kto decyzję ma wydać. Kupno działki rolnej w celu jej przekształcenia zawsze zatem wiąże się z ryzykiem długiego oczekiwania na zakończenie całej sprawy. Mimo to przekształcenie działki rolnej na budowlaną to rozwiązanie, które cieszy się niemałą popularnością wśród inwestorów. Każdą jednak taką sprawę traktować należy w sposób indywidualny. Dlatego zawsze decyzję o przekształceniu danej działki należy dokładnie przeanalizować pod kątem kosztów i czasu.

Powiązane treści