17 lipca 2023

Aneks do umowy najmu okazjonalnego – jak powinien wyglądać?

Mogłoby się wydawać, że napisanie aneksu do umowy najmu okazjalnego jest nieskomplikowaną czynnością. Rodzą się wtedy jednak licznie wątpliwości i pytania, na które warto znaleźć sprawdzoną odpowiedź. Należy też upewnić się, czy dokument ten został przygotowany poprawnie.

Jak napisać aneks do umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego?

Aneks do umowy najmu okazjonalnego lokalu tworzony jest najczęściej w celu przedłużenia okresu wynajmu. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa okres wynajmu, objęty umową wynajmu okazjalnego nigdy nie może być dłuższy aniżeli 10 lat. Warto zaznaczyć, że aneks nie zawsze odnosi się do okresu wynajmu. Jego treść może dotyczyć także cofnięcia wcześniej ustalonych postanowień, zmiany warunków umowy lub dodania nowych punktów do umowy. Istotne jest, aby dokładnie przeanalizować jakie punkty zawiera umowa spisana między stronami. Należy również pamiętać, że aneks do umowy najmu okazjonalnego – podwyżka czynszu, musi być zawsze zawarty w pisemnej formie. Ponadto zgodnie z prawem nie ma konieczności sporządzania aneksu u notariusza. Jednak dokument ten można wykonać w formie notarialnej, w zależności od własnych preferencji. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku, jeżeli umowa najmu okazjonalnego została pierwotnie zawarta w postaci aktu notarialnego. W takiej sytuacji aneks wymagać będzie również adekwatnej formy do umowy. Zatem wówczas, aby dopełnić wszelkich formalności prawnych należy wykonać aneks w kancelarii notarialnej. Pozostałe regulacje w zakresie tworzenia aneksu znajdują odzwierciedlenie w przepisach ogólnych o zawieraniu umów w kodeksie cywilnym.

Przeczytaj także:  Podatek od darowizny mieszkania

Dobrze napisany aneks do umowy najmu okazjonalnego – przedłużenie

Po zawarciu umowy między stronami bardzo często wykonywany jest dodatkowy aneks do umowy najmu okazjonalnego. Notariusz w takiej sytuacji nie zawsze jest potrzebny, jednak można wspierać się jego radą. Aneks do umowy najmu okazjonalnego nie musi być ponadto zgłoszony do urzędu skarbowego. Oznacza to, że ze strony formalnej nie ma tego typu obowiązku. Oczywiście dotyczy to w sytuacji, kiedy podatek od najmu zostaje odprowadzony we właściwy sposób. Można więc zgłosić aneks do Urzędu Skarbowego, jednak tak jak wspomniano wcześniej nie ma takiej konieczności. Inaczej jest w przypadku umowy najmu. Zawierając tego typu umowę między stronami, należy bezzwłocznie dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego przynależnego właścicielowi danej nieruchomości. Zgodnie z prawem najemca może domagać się potwierdzenia, że umowa została zgłoszona w urzędzie skarbowym. Podczas sporządzania aneksu istotne jest, aby pamiętać o kilku niezbędnych elementach.

Zatem aneks do umowy najmu okazjonalnego wzór zawierać powinien dane na temat stron umowy, odniesienie do umowy, której dotyczy (data, miejsce podpisania umowy), przedmiot zmian oraz dzień, w którym aneks wchodzi w życie. Najczęściej na samym początku, czyli w pierwszej części tworzonego aneksu zamieszcza się wszystkie dane dotyczące umowy, do której tenże aneks został sporządzony. Istotny jest także określenie stron, czyli na przykład zamawiającego oraz wykonawcę, w zależności od rodzaju umowy. Jednak najważniejszą częścią aneksu do umowy jest ta część, w której opisuje się wprowadzane zmiany. Można wówczas posiłkować się tymi elementami, które zostały zawarte w umowie. Często w takiej sytuacji przytacza się paragraf lub ustęp umowy, lub też bezpośrednio przepisuje jej treść, wprowadzając odpowiednie zmiany. Z aneksu musi jasno wynikać, które elementy oraz w jaki sposób uległy zmianie. Należy również unikać wszelkich niejasności i nieścisłości językowych. Aneks to dokument, który musi być przejrzysty dla każdej ze stron oraz w prosty sposób tłumaczyć postanowienia i zmiany wprowadzane do umowy. Ważnym zapisem jest także dzień, w którym aneks wejdzie w życie. Najczęściej aneks obowiązuje już od chwili podpisania. Strony mają jednak prawo postanowić inaczej, na przykład aby aneks wszedł w życie dopiero po tygodniu lub dwóch tygodniach od dnia jego podpisania.

Przeczytaj także:  Przydomowy ogródek warzywny - od czego zacząć?

Powiązane treści