2 grudnia 2022

Wywóz odpadów z terenu budowy – jak zrobić to zgodnie z prawem?

Przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność remontowo-budowlaną, muszą liczyć się z koniecznością zagospodarowania odpadów powstałych w czasie robót. Od nowego roku w tym zakresie zaczną obowiązywać nowe przepisy, które regulują sposób utylizacji śmieci budowlanych przez firmy. Jak gospodarować gruz i inne rodzaje śmieci poremontowych, aby uniknąć wysokich kar pieniężnych?

Wywóz odpadów budowlanych w świetle prawa

Postępowanie z odpadami pochodzącymi z terenu robót budowlanych reguluje Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Według przepisów w niej zawartych za wytwórcę odpadów uznaje się każdy podmiot, który w ramach swojej działalności (budowy, remontu obiektów, rozbiórek, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz konserwacji i sprzątania) przyczynia się do powstawania odpadów. Zgodnie z obowiązującym prawem przedsiębiorstwa uznane za wytwórców odpadów, które są odpowiedzialne za ich proces przekazania ich do utylizacji lub recyklingu podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru BDO. System służy ewidencji oraz dokumentacji zagospodarowania odpadów powstałych w czasie budowy według obowiązujących przepisów.

Przeczytaj także:  Jak dobrze i sprawnie odpowietrzyć grzejnik w bloku?

Odpady budowlane i rozbiórkowe – nowe zasady wywozu dla firm

Dotychczas firmy prowadzące działalność usługową, która przyczynia się do wytworzenia odpadów budowlanych, w celu pozbycia się nieczystości mogły zamówić każdy rodzaj kontenera. Od 1 stycznia 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o odpadach. Zgodnie z dodanym art. 101a przedsiębiorstwa będą zobligowane do składowania odpadów budowlanych w sposób selektywny z podziałem na co najmniej 6 frakcji. Na terenie budowy nie będzie mógł zatem stanąć kontener na zmieszane odpady budowlane, a brak zastosowania się do przepisów będzie skutkował otrzymaniem kary pieniężnej.

Firmy remontowe i budowlane w dalszym ciągu będą mogły zamówić kontener od firm specjalizujących się w odbiorze odpadów budowlanych, pamiętając o wyborze pojemników umożliwiających oddzielenie wybranych grup śmieci. Kontenery w Legnicy dostarcza firma Eko-logis, która obsługuje zarówno klientów firmowych, jak i prywatnych oraz dysponuje różnymi rodzajami pojemników dostępnych w wielu wariantach gabarytowych. Więcej na temat działalności firmy możesz przeczytać na stronie: https://eko-logis.com.pl/.

Przeczytaj także:  Gdzie warto wykorzystywać farby zmywalne do ścian?

Wynajem kontenera na czas budowy

Kontener zamówisz z poziomu strony internetowej, wypełniając formularz kontaktowy, mailowo oraz telefonicznie. Wśród dostępnych rodzajów pojemników z myślą o wywozie odpadów z terenu budowy w sposób selektywnych możesz wybrać m.in.:

  • kontener na odpady mineralne (gruz, elementy ceramiki budowlanej, pokruszone cegły),
  • kontener na odpady drewniane,
  • kontener na odpady metalowe,
  • kontener na odpady sztuczne,
  • kontener na szkło,
  • kontener na gips.

Pojemność kontenera możesz również dopasować do skali przeprowadzanych prac remontowo-budowlanych. W ofercie znajdziesz pojemniki gromadzące od 2,5 do nawet 36 m³.

Kary za niewłaściwy sposób składowania odpadów

Przedsiębiorstwa budowlane i remontowe, które nie zastosują się do nowych przepisów związanych z przekazaniem odpadów budowlanych do utylizacji, mogą liczyć się z otrzymaniem wysokich kar pieniężnych. Nielegalne składowanie nieczystości oraz brak stosowania się do wymogu selektywnej zbiórki odpadów może skutkować otrzymaniem grzywny o wysokości nawet do miliona złotych.

Powiązane treści