18 maja 2021

Ile kosztuje kubik betonu według jego klasy?

Beton to materiał powstały w wyniku związania mieszanki cementu, kruszywa, wody i specjalnych dodatków. Odpowiedź na pytanie ile kosztuje kubik betonu, jest bardzo ważna dla inwestora, ponieważ jest to jeden z najważniejszych materiałów wykorzystywanych do budowy domów. Kubik betonu to inaczej metr sześcienny a jego koszt jest uzależniony od wielu czynników. Jakich? Na pewno klasy betonu, wykorzystanych domieszek, narzuconej przez producenta marży i miasta, w którym jest kupowany. Jak powstaje beton? Składniki betonu w określonych proporcjach są dokładnie mieszane ze sobą w betoniarkach, powstałą mieszaninę wylewa się i zagęszcza za pomocą specjalnych urządzeń. Do momentu stwardnienia rozwiązanie to nosi nazwę mieszanki betonowej.

Jakie są rodzaje i właściwości betonu?

Istnieje kilka rodzajów betonu o różnych właściwościach.Taki materiał jest klasyfikowany według kilku kryteriów jak średnia gęstość betonu.Ten parametr w dużej mierze decyduje o wytrzymałości stwardniałej mieszanki betonowej. Pod względem gęstości wyróżnia się następujące rodzaje betonu:

  1. Lekki. Gęstość takich substancji nie przekracza 1800 kg / m3. Istnieją takie rodzaje lekkiego betonu:
  • Szczególnie lekki (do 500 kg / m3). Posiada właściwości termoizolacyjne. Do tej grupy należą betony napowietrzone o znacznym stopniu porowatości, w tym porowate lekkie kruszywa. Podobne mieszanki są używane do tworzenia betonowych produktów termoizolacyjnych.
  • Lekki (500-1800 kg / m3). Do tej grupy należą betony z kruszywami porowatymi, mieszanki komórkowe bez kruszyw o dużej ilości porów w betonie. Obejmuje to również mieszanki zawierające porowaty kamień cementowy i porowate kruszywa. Beton tego typu służy do tworzenia trwałych konstrukcji termoizolacyjnych, na przykład przy prywatnych projektach budowlanych.
  1. Ciężki. Gęstość takich mieszanin przekracza 1800 kg / m3. Wyróżnia się następujące rodzaje ciężkiego betonu:
  • Bardzo ciężki (≥2500 kg / m3). Posiadają maksymalną gęstość i odporność na promieniowanie. Do takich mieszanin należą kruszywa ze skał rudonośnych (hematyt, magnetyt) lub z opiłków stalowych, wiórów, śrutu żeliwnego. Beton tego typu stosuje się, gdy konieczne jest wznoszenie konstrukcji o właściwościach antyradiacyjnych (zabezpieczenie przed promieniowaniem). Wykorzystywany jest przy budowie elektrowni jądrowych oraz przy wypełnianiu wyrobisk (w takich przypadkach pełni rolę betonu zasypkowego).
  • Ciężki (1800-2500 kg / m3). Charakteryzują się dużą gęstością i wytrzymałością. Kruszywem w takich mieszankach jest kruszywo o dużej gęstości (granit, diabaz, wapień).Taki beton jest niezbędny do wykonywania konstrukcji nadziemnych i podziemnych oraz konstrukcji nośnych (fundamenty, słupy, kratownice, ściany, belki itp.).
Przeczytaj także:  Ile kosztuje położenie płytek - co wpływa na całkowity koszt?

Ile kosztuje kubik betonu?

Znając rodzaje betonu, warto dowiedzieć się ile kosztuje kubik betonu? Poniżej zostaną przedstawione przykładowe ceny, najczęściej występujące w betoniarniach. Dotyczą one metra sześciennego betonu – inaczej kubika.

Ile kosztuje kubik betonu w zależności od jego klasy?

Klasa B7,5 – to koszt kubika – około 180 złotych

Klasa B10 – to koszt kubika – około 190 złotych

Klasa B12,5 – to koszt kubika – około 230 złotych

Klasa B15 – to koszt kubika – około 240 złotych

Klasa B20 – to koszt kubika – około 260 złotych

Klasa B25 – to koszt kubika – około 290 złotych

Klasa B30 – to koszt kubika – około 310 złotych.

Przeczytaj także:  Ile kosztuje cyklinowanie starego parkietu

O czym należy pamiętać decydując się na daną klasę betonu?

Beton musi spełniać wymagania projektowe. Niższe klasy to znaczy B 7,5 i B 10, są przeznaczone do poziomowania podłogi. Wyższe klasy betonu to znaczy B 20 przeznaczone są do wykonania elementów konstrukcyjnych schodów, stropów, nadproża itd. Jeżeli beton zawiera określone dodatki, może to wpłynąć na jego właściwości, co powoduje szybsze lub wolniejsze wiązanie, napowietrzanie itd. Odpowiadając na pytanie – ile kosztuje kubik betonu, trzeba uwzględnić miejsce zakupu. Na pewno będzie on droższy w miejscowościach gdzie producent nie ma konkurencji oraz w dużych miastach. Ważna jest także odległość placu budowy od betoniarni, transport betonu wiąże się również z kosztami.

Wnioski

Beton to wszechstronny materiał budowlany, który od kilkudziesięciu lat pozostaje niezbędną substancją do budowy konstrukcji o dowolnym przeznaczeniu, wielkości i złożoności. Po całkowitym wyschnięciu staje się bardzo mocną, niezawodną i trwałą substancją. Wybór betonu podczas budowy jest jednym z najważniejszych etapów, ponieważ jego koszty często stanowią ⅕ kosztu budowy. Jego produkcja i zastosowanie ma ogromne znaczenie. Informacja o tym ile kosztuje kubik betonu a także ile waży kubik betonu, jest bardzo ważna do wykorzystania danego rodzaju betonu w budownictwie. Okazuje się, że na cenę duży wpływ mają składniki zawarte w danej mieszance betonowej. Do najdroższych składników betonu należy cement, dlatego gdy w danej mieszance jest duża jego zawartość a tym samym większa wytrzymałość, będzie wyższa cena za kubik betonu.

Powiązane treści