18 maja 2021

Dlaczego i jak odpowietrzyć grzejnik?

Często zdarza się, że w czasie pracy instalacji grzewczej dochodzi do zapowietrzenia grzejników, a dzieje się tak z powoduj tworzenia się w nich zatorów powietrza. Może się to zdarzyć w każdym systemie grzewczym (centralnym i indywidualnym). Wiele osób poszukuje sposobu na usunięcie usterki i otrzymania odpowiedzi na pytanie – jak odpowietrzyć grzejnik? Gromadzące się powietrze prowadzi do pojawienia się hałasu w rurach, a także staje się przyczyną braku ciepła w grzejnikach.

Co trzeba wiedzieć, dlaczego i jak odpowietrzyć grzejnik?

Powstawanie powietrza w systemie grzewczym jest często spotykane i zaczyna się wraz z nadejściem chłodów. Może się to zdarzyć nawet wtedy, gdy nad ich rozwojem i instalacją pracowali najbardziej doświadczeni specjaliści.

Istnieją następujące przyczyny zapowietrzenia grzejników:

  • Prace naprawcze, które nieuchronnie prowadzą do gromadzenia się powietrza.
  • Zmiana wymaganego spadku rury i jej kierunku podczas montażu i naprawy.
  • Ostry spadek ciśnienia spowodowany zmianą objętości wody w rurach podczas pracy systemu grzewczego.
  • System grzewczy działa na zasadzie naturalnej cyrkulacji wody (zwykle w domach prywatnych). Gromadzenie się powietrza następuje z powodu możliwego spadku ciśnienia.
  • Wyciek wody przez styki, których uszczelnienie zostało źle wykonane. Są chwile, kiedy nie zauważa się powstałego wycieku: gorąca woda przepływa przez bardzo mały otwór i natychmiast wyparowuje.
  • Wodę wlano do instalacji grzewczej niezgodnie z zasadami (najczęściej po dłuższym postoju np. latem). Często osoby niedoświadczone spieszą się, aby jak najszybciej napełnić rury wodą. Ale to jest złe, ponieważ wymaga równoległego usuwania powietrza z systemu.
  • Powietrze do systemu grzewczego często dostaje się razem z wodą, ponieważ zawsze zawiera pewną ilość pęcherzyków powietrza. Podgrzanie wody usuwa z niej unoszące się powietrze.
Przeczytaj także:  Kuchnia na poddaszu - wszystko co musisz wiedzieć!

Ważne: gdy woda w systemie szybko się nagrzewa, powietrze również szybko ją opuszcza, gromadząc się w rurach. Usuwanie powietrza z instalacji grzewczej może być również wymagane w takich domach, w których ogrzewanie podłogowe odbywa się ze wspólnego kolektora.

Jak odpowietrzyć grzejnik?

Usuwanie powietrza z systemów grzewczych może być trudne ze względu na specyfikę położenia rur. Dlatego ciśnienie i przepływ wody są dokładnie parametrami, które należy monitorować, aby uniknąć gromadzenia się powietrza. Zainstalowanie kolektorów powietrza ułatwi uporanie się z takim problemem. Aby usunąć powietrze z systemu grzewczego w domu składającym się z kilku pięter, należy określić miejsce jego gromadzenia się. Często sygnalizują to odgłosy takie jak bulgotanie, przelewająca się woda.

Jak odpowietrzyć grzejnik? Należy przekręć termostat i otworzyć zawór kluczem lub śrubokrętem. Słaby syk wskazuje na początek procesu odpowietrzania. Jeśli dźwięk ustanie, a woda wypłynie, będzie to oznaczać, że zator jest likwidowany. Przed odpowietrzeniem trzeba umieścić wiadro pod zaworem. W niektórych przypadkach ludzie mają do czynienia z następującą sytuacją: proces usuwania powietrza już się zakończył, ale grzejniki nadal się nie nagrzewają.Trzeba opróżnić system grzewczy, przepłukując go i ponownie napełniając wodą. Odpowietrzanie grzejników powinno odbywać się przy zamkniętych zaworach na pionach i grzejnikach. Zawór umożliwia ręczne usuwanie powietrza z instalacji grzewczej. Odpowietrzniki lub zawory są instalowane przez producentów na górnym korku wszystkich nowoczesnych grzejników, naprzeciwko rury zasilającej.

Przeczytaj także:  Rododendrony - jak je sadzić? Z jakimi roślinami?

Jak odpowietrzyć grzejnik uruchamiany przez pompę?

Aby usunąć powietrze z systemu grzewczego, którego działanie jest uruchamiane przez pompę, konieczne jest zainstalowanie automatycznych odpowietrzników. Przy prawidłowym montażu instalacji grzewczej, przy zachowaniu wymaganego nachylenia rur, usuwanie powietrza za pomocą odpowietrzników będzie łatwe. Przed uruchomieniem pompy z należy lekko poluzować śrubę pośrodku silnika pompy, w wyniku, czego wydostanie się z niej nadmiar powietrza.

Odpowietrzanie grzejników w prywatnym domu za pomocą pompy odbywa się do momentu pojawienia się wody bez pęcherzyków pod zwolnioną śrubą. Należy to zrobić kilka razy po 5-10 minutach pracy. W takim przypadku nie ma potrzeby wyłączania pompy. Aby uniknąć jego awarii po długiej letniej bezczynności, przed uruchomieniem należy zamknąć zawory przed i za pompą, odkręcić tę samą śrubę i obrócić wirnik śrubokrętem (sześciokątnym). Należy pamiętać, że proces odpowietrzania grzejników jest ściśle powiązany ze wzrostem ciśnienia i przepływu wody.

Jeśli w rurach utworzy się nadmierna ilość powietrza, może to wskazywać na niską szczelność rur lub gwałtowny spadek temperatury. Nierzadko zdarza się, że w domach wyposażonych w autonomiczny kocioł z otwartym systemem grzewczym woda wypływa przez zbiornik wyrównawczy: po opróżnieniu specjaliści zalecają odczekać, co najmniej pół godziny, a dopiero potem otworzyć odpowietrznik na zbiorniku. W takim przypadku usuwanie powietrza nastąpi samoistnie, gdy temperatura wody w układzie wzrośnie.

Powiązane treści